Assalamualaikum fellas. Kota Kinabalu, 30 Oktober 2018 – Malaysia dinamakan sebagai sebuah negara yang mempunyai kadar obesiti paling tinggi dalam kalangan kanak-kanak dan dewasa di ASEAN dengan 23.7% daripada mereka mengalami masalah obes.

Jenama ini Turut Menyumbang Produk Makanan Sihat Untuk Dua Bulan
Kepada Empat Buah Rumah Kebajikan di Sabah